COPYRIGHT
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de autheur, hierna te noemen als ©HeMWebdesign, deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren.

AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van de site "Sienna Borders" is met de grootst mogelijke zorg samengesteld echter, ©HeMWebdesign kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en de daarin verwerkte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

©HeMWebdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt ©HeMWebdesign geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Sienna Borders of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

ALGEMEEN
©HeMWebdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie kan aan wijziging onderhevig zijn en kan steeds door ©HeMWebdesign, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Copyright © Sienna borders 2006-2009 | Disclaimer Designed by © HeM Webdesign